Til medlemmane i Tjørvåg Idrettslag

Innkalling til Årsmøte Tjørvåg Idrettslag 2019 Tirsdag 19. mars kl. 1800 Stokksund skule. Oppdatert med sakliste og saksdokument

Innkallinga til Årsmøtet er no oppdater med sakliste og saksdokument til årsmøte.

Sakliste og dokumenta finn du under vedlegg som du kan laste ned. 

Saklista Årsmøte:

 

 

Til medlemmane i Tjørvåg Idrettslag

Innkalling til Årsmøte Tjørvåg Idrettslag 2019

Tirsdag 19. mars kl. 1800, Stokksund skule

Saker som medlemmer ønsker tatt opp på årsmøtet kan sendes til styret på

email : aasmund.eide@ulstein.com

Innen tirsdag 05.03.2019.

Fullstendig sakliste med saksdokumenter vil bli gjort tilgjengeleg for

medlemmane på klubbens heimeside seinast ei veke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, ha vore medlem av

idrettslaget i minst éin månad, og ha betalt kontingenten.

Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkomne på årsmøte!

Styret i Tjørvåg IL

 

Invitasjon til hendige på Facebook https://www.facebook.com/events/1125373100974986/

 

 

 

Sponsorar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grasrotandelen

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift