Tjørvåg IL

Bli medlem

Bli medlem

HAR DU LYST Å BLI MEDLEM I TJØRVÅG IL?
Ved å støtte med medlemskap kan Idrettslaget fortsette arbeidet sitt med aktivitet
for både born, ungdom og vaksne innan fotball og trim.
Støttemedlem Kr 200
Støttemedlem foreldre/søsken til aktive : Kr 100,- pr medlem

FOTBALL
Tjørvåg IL har fotballag/samarbeidslag frå 6-7 år og opp til A-lag herre/dame. I 2018 har klubben samarbeid med Gurskøy, Moltu og Bergsøy. Mange foreldre og andre
legg ned mange timar med dugnad kvar veke for å gi tilbod innan fotball i klubben.
Det vert også jobba for ein 7ar hall som kan gi endå betre tilbod i klubben.

TRIMGRUPPA
FJELLTRIM: Trimgruppa / Turstiprosjektet har merka 42 km med stiar i Myrvåg og Tjørvåg og har pr i dag fjelltrim med 13 turmål med bok. Nye turmål på gong.
Fjellturar, rebusløp og familiedagar i begge bygdene.

DAMETRIM: Trenar 1-2 gongar i veka vinter/vår og haust i gymsalen på Stokksund.
 

SLIK KAN DU BLI MEDLEM:
Det er vedteke at alle medlemskap skal førast elektronisk og blir snart eit krav. Vi
ønsker å starte denne registreringa no. Dette kan gjerast på to måtar:

  1.  Du kan betale til kontonr 3909.60.20558 Tjørvåg IL, husk å merk innbetalinga med namn og støttemedlem. Send oss gjerne ein epost med namn, adresse, telefon, epost adr og fødselsnr så kan vi registrere deg manuelt. elin@tussa.com
     
  2.  Du kan også gå inn på Min Idrett - https://mi.nif.no/ og registrere deg som medlem. Søk opp Tjørvåg IL og send søknad. Du vil då få tilsendt faktura på epost.

 

Alle som er støttemedlem skal sendast kontingent året etter.
Medlemskap blir avslutta ved misleghald av betaling eller ved at medlemen sjølv
avsluttar sitt medlemskap.


Ønsker du å gi støtte utover dette er det gåve. Same kontonr kan nyttast. Merk gåve og namn

TAKK FOR STØTTA!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift