Tjørvåg IL

Kontaktinfo

Kontaktinfo

Desse set som medlemmar i Trimgruppa 2019:

Leiar: 
Elin Hundsnes
Mob: 91852534
E-post: elin@tussa.com

Medlem:
Jan Olaf Hareide
Mob: 92449546
E-post: jan_olafh@outlook.com

Medlem:
Linda Arnesen
Mob:41458917
E-post: larnesen@tussa.com

Medlem:
Erling Moltubakk
Mob: 95071874
E-post: em@hareidgroup.com

Medlem: 
Anja Lena Djupvik
Mob: 41437031
E-post: alenadj@online.no

Medlem: 
Johnny Hundsnes
Mob: 91852555
E-post: johnny@tussa.com

Medlem: 
Jørn Hug Hansen
Mob:
E-post: -

 


Bilete av nokre av dei som sitt i prosjektgruppa.

 

Turstiprosjektet i Myrvåg og Tjørvåg er eit samarbeid mellom Tjørvåg IL, Myrvåg Grendalag og Myrvågtoppen Grendalag der formålet er å merke turruter og stiar i området Myrvåg og Tjørvåg. Prosjektet er ein del av «Det skal merkes over hele landet» der vi har fått midlar frå bl.a Møre og Romsdal Fylkeskommune / Gjensidige stiftelesen, Herøy Kommune, Marine Harvest, Tussa og Møre og Romsdal Idrettskrets. Vi merkar etter Merkehandboka som er ein felles standard for merking. Du finn meir info om prosjektet under Nyheiter.
 

Desse set som medlemmar i Turstiprosjektet:
Tjørvåg IL: Elin Hundsnes (mob: 918 52534),  Linda Arnesen (mob: 414 58917) Kontaktpersonar

Johnny Hundsnes, Erling Moltubakk og Anja Lena Djupvik

Myrvåg Grendalag: Hans Hildre  og Arne Ringstad

Myrvågtoppen Grendalag: Elin Hundsnes, Johnny Hundsnes og Arnt Flatmo

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift