Tjørvåg IL

Sportsplan

Sportsplan

Sportsplanen er eit viktig dokument i Tjørvåg Idrettslag. Den vart laga i samband med arbeidet rundt Kvalitetsklubb.

Astor FC var særs velvillige og let oss få bruke deira plan som mal. Våre trenarar har jobba med planen og gjort den til vår.

Planen vart godkjent på årsmøtet november 2013 og skal reviderast februar 2015.

Alle trenarar og leiarar i Tjørvåg Idrettslag er forplikta på å bruke planen.

Med denne planen ynskjer vi at  støtteapparatet vårt skal ha likt fokus og at vi får kontiniuitet i det treningsarbeidet som vert gjort.

Den er og med på å klargjere kva verdiar klubben har - kva som er viktig for Tjørvåg Idrettslag å forfekte.

Kommentarar eller ynskje om endringar kan sendast til leiar i idrettslaget.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift